Bønnemøte

Hver Mandag kl. 19.00 – 20.00

Felles Bønnemøte i kjelleren på Høgtun.

Alle velkommen!